Strona używa plików cookies więcej

Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą

Kierownik Inkubatora: prof. dr hab. Dariusz Galasiński

Wydział Filologiczny

Samotność to „cicha epidemia” XXI w. Miliony ludzi, zarówno starych jak i młodych, w Europie i poza nią doświadczają samotności. W Polsce jest to nawet 40% populacji. Samotność negatywnie wpływa na jakość życia, samoocenę, a nawet na zdrowie, zarówno psychiczne jak i somatyczne. Wielka Brytania uznała problem za tak istotny, że na początku 2018 r. brytyjski premier powołał wiceministra do spraw samotności.

Profesor Dariusz Galasiński, kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą
Profesor Dariusz Galasiński, kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą, fot. Alina Metelytsia

Prof. Dariusz Galasiński: W naszych badaniach skupiamy się na trzech grupach: osobach chorych, migrantach oraz osobach, które doświadczają wykluczenia społecznego np. z powodu niepełnosprawności, orientacji seksualnej, narodowości i rasy czy wreszcie przeróżnych wyborów życiowych (np. aborcja czy rozwód). Chcemy dowiedzieć się, czym jest dla nich samotność i jak jej doświadczają.

Trwająca pandemia stworzyła kontekst, w których nasze badania stają się wręcz pilne. Dla wielu osób lockdown, kwarantanna czy samoizolacja oznaczała nagłą i różnego rodzaju samotność. Interesuje nas doświadczenie tej nagłej przymusowej i wielowymiarowej samotności. W przeciwieństwie do dotychczasowych badań, nas interesują doświadczenia ludzi przekazywane w ich narracjach. Innymi słowy, interesuje nas zebranie opowieści ludzi doświadczających samotności. Chcemy popatrzeć na samotność ich oczami.

Zarówno nasz zespół jak i badania, które będziemy prowadzić, będą interdyscyplinarne. Interesuje mnie nawiązanie dialogu z socjologią czy psychologią, ale również z medycyną – np. z kardiologią czy psychiatrią.

Jednak badanie samotności jest tylko pierwszym zagadnieniem dla planowanego centrum. Chcemy badać doświadczenia trudne, czasem ekstremalne. Chcemy być pierwszym polskim centrum zajmującym się naukami społecznymi zdrowia i choroby.

Więcej informacji o Inkubatorze można znaleźć na jego nowej stronie.