Strona używa plików cookies więcej

Centrum Meta Badań

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań

Kierownik Inkubatora: dr Bartosz Helfer

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Centrum Meta Badań analizuje metody i praktyki badawcze, aby zrozumieć, jak zmniejszyć uprzedzenia w nauce, a tym samym dostarczyć bardziej wiarygodnych i bezpiecznych wniosków z istotnych badań naukowych. Krytycznie oceniamy dane i syntetyzujemy dowody naukowe, aby ocenić, na ile możemy ufać odkryciom i jakie aspekty procesu badawczego można ulepszyć, aby zwiększyć jego wartość i zmniejszyć marnotrawstwo zasobów badawczych.

Centrum Meta Badań stosuje najnowocześniejsze metody oceny jakości metodologicznej i ryzyka stronniczości badań w różnych dyscyplinach, zwłaszcza w psychologii, naukach o zdrowiu i żywieniu, w celu zapewnienia konstruktywnej krytyki i doskonalenia warsztatu metodologicznego. Naukowcy kładą szczególny nacisk na metodologię badań klinicznych w zakresie zdrowia psychicznego i żywienia niemowląt, a także na wyzwania etyczne stojące przed współczesnymi badaniami klinicznymi. Ściśle współpracują z wiodącymi instytucjami w tej dziedzinie, w tym z The Cochrane Collaboration i Imperial College London.

Kierownikiem Centrum jest dr Bartosz Helfer a samo Centrum mieści się w pięknym neogotyckim budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9. Po pełnym utworzeniu, Centrum będzie zatrudniać co najmniej dwóch dodatkowych pracowników naukowych na stanowiskach badawczych oraz managera odpowiedzialnego za popularyzację i rozpowszechnianie działalności meta-badawczej. Dodatkowo naukowcy planują serię podcastów z wybitnymi naukowcami w tej dziedzinie.

Naukowcy starają się pozyskać dodatkowe fundusze, w tym granty ERC, a obecnie czekają na decyzję w sprawie wniosku NCN OPUS 21 na projekt dotyczący przejrzystości i rzetelności w naukach psychologicznych.

Najnowszym sukcesem Inkubatora jest publikacja dużego przeglądu systematycznego dotyczącego prowadzenia i raportowania badań klinicznych sztucznego mleka dla niemowląt. Artykuł został opublikowany w BMJ, jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych. Materiał można przeczytać tutaj.

..