Strona używa plików cookies więcej

Stypendia dla młodych badaczy

Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” to propozycja dla młodych-zdolnych. Kierujemy je nie tylko do studentów, ale już do maturzystów, którzy zdecydują się studiować na Uniwersytecie Wrocławskim. Zapraszamy na uczelnię laureatów olimpiad przedmiotowych, czy abiturientów, którym znakomicie poszedł egzamin maturalny. Te granty mają wspierać rozwój pełnych pasji młodych ludzi, którzy działają w kołach naukowych i biorą udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników UWr. Konkursy będą przeprowadzane raz w roku do 2025 roku.

Dla kogo stypendium?

Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich stacjonarnych kierunków pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania matury zostali przyjęci na pierwszy rok studiów i są:

 1. Medalistami, laureatami lub finalistami olimpiad, o których mowa w załącznikach do Regulaminu.
 2. Kandydatami z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

UWAGA! W okresie pobierania stypendium student może studiować tylko na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jak złożyć wniosek?

 1. Wejdź na stronę https://badawczy.uwr.edu.pl.
 2. Zarejestruj się w systemie – skorzystaj z formularza dla użytkowników zewnętrznych lub zaloguj się za pomocą e-maila w domenie @uwr.edu.pl.
 3. Wejdź w zakładkę konkursy.
 4. Wybierz konkurs Młody Badacz i za pomocą przycisku aplikuj przejdź do formularza aplikacji.
 5. Po uzupełnieniu wszystkich pól prześlij aplikację.
 6. Czekaj na rozstrzygnięcie konkursu.

Olimpiady międzynarodowe uwzględniane w ocenie wniosków

 1. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna IMO.
 2. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna IPhO.
 3. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna IChO.
 4. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna IOI.
 5. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna IBO.
 6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna IPO.
 7. Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna IAO.
 8. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO.
 9. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna IOL.

Olimpiady stopnia centralnego uwzględniane w ocenie wniosków aplikacyjnych

 1. Olimpiada Artystyczna: sekcja muzyki, sekcja muzyki i plastyki, sekcja plastyki.
 2. Olimpiada Biologiczna.
 3. Olimpiada Chemiczna.
 4. Olimpiada Filozoficzna.
 5. Olimpiada Fizyczna.
 6. Olimpiada Geograficzna.
 7. Olimpiada Historyczna.
 8. Olimpiada Informatyczna.
 9. Olimpiada Języka Angielskiego.
 10. Olimpiada Języka Francuskiego.
 11. Olimpiada Języka Łacińskiego.
 12. Olimpiada Języka Niemieckiego.
 13. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
 14. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
 15. Olimpiada Matematyczna.
 16. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Kto podejmuje decyzję o stypendiach?

 1. Pracownicy biura generują dane z Uczelnianego Systemu Konkursowego, przekazują dane wraz z wnioskami członkom zespołu ds. grantów i stypendiów Młody Badacz 2020-2025”. Zespół sprawdza, weryfikuje dane oraz ustala listę rankingową kandydatów do stypendium wraz z wysokością kwoty stypendium.
 2. Zespół przekazuje rektorowi listę rankingową kandydatów do stypendium, zawierającą propozycje wysokości przyznanych stypendiów.
 3. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza rektor.

Podstawa prawna

Zarządzenia Nr 182/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”; Zarządzenie nr  Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” oraz Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).