Strona używa plików cookies więcej

W konkursach w ramach wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza przez cały czas trwania projektu będzie prowadzony ciągły nabór. O finansowanie mogą starać się pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, których publikacje są afiliowane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzone są dwa konkursy:

  1. Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych.
  2. Finansowanie kosztów otwartego dostępu

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 
1
Konkurs Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych
 
2
Konkurs Wzmocnienie wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w wolnym dostępie