Strona używa plików cookies więcej

10.09.2021 r.

Znamy wyniki II edycji konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy”. Jego celem jest wspieranie pracowników badawczo-dydaktycznych w wykonywaniu ważnych zadań badawczych dla Uniwersytetu poprzez obniżenie wymiaru obowiązków dydaktycznych (pensum) określonego na dany rok akademicki. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konkursie zostało złożonych 135 wniosków, z których 123 uzyskało pozytywną ocenę na etapie Wydziału, a 100 otrzymało pozytywne rekomendacje Zespołu Opiniującego.

Zniżki pensum w wysokości 60 godzin dydaktycznych otrzymują pracownicy badawczo – dydaktyczni z wydziałów:

Centrum im. Willy Brandta – 1 osoba

Wydział Biotechnologii – 8 osób

Wydział Chemii – 11 osób

Wydział Filologiczny – 25 osób

Wydział Fizyki i Astronomii – 6 osób

Wydział Matematyki i Informatyki – 7 osób

Wydział Nauk Biologicznych – 3 osoby

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 10 osób

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 10 osób

Wydział Nauk Społecznych – 9 osób

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 10 osób

Wszyscy wnioskodawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach konkursu.