Strona używa plików cookies więcej

13.10.2021 r.

Nabór zgłoszeń w II edycji Konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” zakończony!

W tym roku o stypendia „Młody badacz 2020-2025” ubiega się 172 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz złożone aplikacje zostaną rozpatrzone przez specjalnie powołany Zespól ds. Grantów i Stypendiów „Młody badacz 2020-20025”, który wyłoni stypendystów tej edycji konkursu.


05.10.2021 r.

6 października rusza II edycja konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

To propozycja dla młodych-zdolnych. Specjalne, dodatkowe stypendium kierujemy do studentów, którzy zdecydowali się podjąć kształcenie w Uniwersytecie Wrocławskim. Konkurs wspiera laureatów międzynarodowych i krajowych olimpiad przedmiotowych oraz abiturientów, którym znakomicie poszedł egzamin maturalny. Te granty mają wspierać rozwój pełnych pasji młodych ludzi, którzy działają w kołach naukowych i biorą udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników UWr. Konkursy będą przeprowadzane raz w roku do 2025 roku

Zgłoszenia „na stypendia Młody Badacz 2020-2025” składać mogą uprawnieni studenci wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 06 października 2021 r. do dnia 12 października 2021 r.

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu +48 697 011 841 w godzinach pracy biura 7.30-15.30.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)” finansowany jest ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi Wrocławskiemu na lata 2020-2026.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej  oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania aplikacji.

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”