Strona używa plików cookies więcej

02.08.2022 r.

Ruszyła III edycja Konkursu na granty wewnętrzne

Nabór wniosków aplikacyjnych rozpoczął się 1.08.2022 r. i potrwa do 30.09.2022 r. Zgłoszenia do konkursu grantowego będą przyjmowane za pomocą Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Finansowanie obejmuje 40 grantów, a maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. Maksymalny okres finansowania grantu: 01.03.2023 r. – 29.02.2025 r.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie oryginalnych badań naukowych, niezaplanowanych w innych wnioskach lub projektach badawczych, koniecznych dla przygotowania i złożenia aplikacji, umożliwiającej uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonego na kontynuację badań, zwanych dalej grantem zewnętrznym.

Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy oraz obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu IDUB.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • których zatrudnienie w Uniwersytecie Wrocławskim nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
  • którzy w momencie składania wniosku nie kierują lub nie kierowali w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia III edycji konkursu grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych i którzy nie uzyskali promesy finansowania takiego grantu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.12.2022 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.


Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE Nr 180/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”

KOMUNIKAT Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji Konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)”