Strona używa plików cookies więcej

9 listopada ruszył nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu  w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych.

  1. Konkurs skierowany jest do wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu dotyczy promocji anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanej do kandydatów na studia z zagranicy.
  3. Wnioski sporządzone, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do komunikatu, w wersji elektronicznej należy przekazywać do dnia 28 listopada 2021 r. na adres e-mali: idub@uwr.edu.pl podając w tytule wiadomości: „Konkurs IDUB – Promocja (II edycja)”.
  4. Komitet Sterujący IDUB ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Założenia Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów  zagranicznych – Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) określa Załącznik nr 1 do komunikatu Rektora.

Wniosek w wersji edytowalnej znajduje się do pobrania na dole strony.