Strona używa plików cookies więcej

05.05.2022 r.

Rusza kolejna edycja konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

Pracownicy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie składają do dziekanatów swoich wydziałów lub sekretariatów jednostek ogólnouniwersyteckich (międzywydziałowych) wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2022/2023 w terminie do dnia 31.05.2022 r.

Wzór wniosku można znaleźć tutaj.

Dziekanaty i sekretariaty jednostek ogólnouniwersyteckich (międzywydziałowych) przekazują wnioski przewodniczącym rad dyscyplin (lub wiceprzewodniczącym, jeżeli składającym wniosek jest przewodniczący rady dyscypliny) do zaopiniowania. Przewodniczący (lub wiceprzewodniczący, jeżeli składającym wniosek jest przewodniczący rady dyscypliny) opiniuje wnioski i przekazuje do właściwego dziekanatu lub sekretariatu.

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej) sporządza listę rankingową złożonych wniosków i wraz z wnioskami przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział Spraw Pracowniczych bezzwłocznie przekazuje dokumentację do Zespołu Opiniującego, który dokonuje oceny złożonych wniosków i do dnia 30 czerwca 2022 r. przedstawia JM Rektorowi listę nauczycieli akademickich, laureatów konkursu, których rekomenduje do obniżenia wymiaru pensum określonego na rok akademicki 2022/2023.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje do dnia 20 lipca 2022 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Więcej informacji tutaj.


Podstawa prawna

Komunikat Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia III Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).