Strona używa plików cookies więcej

Grupy eksperckie do oceny grantów wewnętrznych w ramach II edycji Konkursu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)”:

1) Panel A: panel nauk o życiu i Ziemi

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr
Wydział Nauk Biologicznych

Członkowie: dr hab. Monika Krzyżanowska
Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

2) Panel B: panel nauk ścisłych

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Rudawy
Wydział Fizyki i Astronomii

Członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka
Wydział Chemii
prof. dr hab. Grzegorz Karch
Wydział Matematyki i Informatyki

3) Panel C: panel nauk humanistycznych

Przewodniczący: dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr
Wydział Filologiczny

Członkowie: dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, prof. UWr
Wydział Filologiczny
dr Daniel Wojtucki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

4) Panel D: panel nauk społecznych

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr
Wydział Nauk Społecznych

Członkowie: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii