Strona używa plików cookies więcej

Komitet Sterujący

pełnomocnik rektora ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  • dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr – Wydział Biotechnologii, dorota.nowak@uwr.edu.pl

członkowie komitetu:

  • dr hab. Jarosław Byrka prof. UWr, Wydział Matematyki i Informatyki, email: jaroslaw.byrka@uwr.edu.pl
  • dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prorektor ds. studenckich, email tomasz.kalisz@uwr.edu.pl
  • dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych, email. patrycja.matusz@uwr.edu.pl
  • mgr Katarzyna Polak, biuro projektu IDUB, email: katarzyna.polak@uwr.edu.pl
  • mgr Elżbieta Solarewicz, dyrektor ds. personalnych, email: elzbieta.solarewicz@uwr.edu.pl
  • mgr Barbara Starnawska, dyrektor generalny, email: barbara.starnawska@uwr.edu.pl
  • prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych, email: eugeniusz.zych@uwr.edu.pl