Strona używa plików cookies więcej

Zespoły

Zespół ds. projakościowej zmiany w rekrutacji kadry badawczo-dydaktycznej

Przewodnicząca Zespołu: mgr Elżbieta Solarewicz
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji
międzynarodowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Marcin Wodziński
– nauki społeczne: dr Karolina Kremens

Zespół ds. projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Tomasz Jurdziński
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji
międzynarodowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. dr hab. Piotr Biler
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
– nauki społeczne: prof. dr hab. Dariusz Adamski, dr hab. Michał Jacuński

Zespół ds. wzmocnienia wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w wolnym dostępie

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Dariusz Adamski
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, prof. dr hab. Piotr Biler
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska
– nauki społeczne: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

Zespół ds. poprawienia jakości oceny nauczycieli akademickich

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Eugeniusz Zych
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
– nauki społeczne: prof. dr hab. Beata Ociepka
Przedstawiciel administracji: mgr Alina Strent

Zespół ds. konkursowego finansowania badań wstępnych (granty wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego)

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Teresa Olczak
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr , prof. dr hab. Paweł Rudawy
– nauki humanistyczne/nauki społeczne: dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr

Zespół ds. Inkubatorów Doskonałości Naukowej

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Piotr Migoń
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze : prof. dr hab. Piotr Migoń, prof. dr hab. Michał Tomczak
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Stefan Kiedroń
– nauki społeczne: dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr, dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr

Zespół ds. programu zapraszania profesorów wizytujących

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji
międzynarodowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Anna Trzeciak
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka
– nauki społeczne: dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Przedstawiciel administracji: mgr Urszula Broda

Zespół ds. promocji oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych

Przewodnicząca Zespołu: mgr Urszula Broda
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr, prorektor ds. studenckich
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr Justyna Ciuraszkiewicz, dr Piotr Wieczorek
– nauki humanistyczne: dr hab. Grzegorz Kowal, prof. UWr
– nauki społeczne: dr Marek Musioł

Zespół ds. pakietu działań na rzecz poprawy dydaktyki

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prorektor ds. nauczania
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, dr hab. Andrzej Raczyński
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Marcin Cieński
– nauki społeczne: dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr

Zespół ds. wspierania wyjazdów kadry Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Dariusz Rakus
Przedstawiciel władz rektorskich: dr dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji
międzynarodowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr
– nauki humanistyczne: dr hab. Paweł Klint
– nauki społeczne: dr hab. Andrzej Polus
Przedstawiciel administracji: mgr Urszula Broda

Zespół ds. grantów i stypendiów studenckich

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prorektor ds. nauczania
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
– nauki społeczne: dr hab. Jacek Zieliński
Przedstawiciel administracji: mgr Agnieszka Furgo-Chodorowska

Zespół ds. niższego pensum jako instrumentu projakościowego

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prorektor ds. nauczania
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki, dr hab. Andrzej Raczyński
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Bogumiła Staniów
– nauki społeczne: dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr, dr hab. Jacek Zieliński

Zespół ds. ambitnych studiów jednostopniowych

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prorektor ds. nauczania
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr, prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, dr hab. Paweł Woźny
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Marcin Cieński

Zespół ds. rozbudowy systemu Informacji Naukowej

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Dariusz Adamski
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki humanistyczne: dr Lesław Spychała, dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
– nauki społeczne: prof. dr hab. Dariusz Adamski
Przedstawiciel administracji: mgr Magdalena Sołowiej

Zespół ds. powstania Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Sławomir Szafert
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. Daniel Krowarsch, dr hab. Donata Wawrzycka
Przedstawiciel administracji: dr Elżbieta Kocowska-Siekierka

Zespół ds. uaktualnienia map procesów zarządczych, administracyjnych i wsparcia w Uniwersytecie Wrocławskim i propozycji ich optymalizacji

Przewodnicząca Zespołu: mgr Izabela Czmil
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Barbara Starnawska
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
– nauki humanistyczne: dr hab. Paweł Klint
Przedstawiciele administracji: mgr Marta Filistowicz, mgr Agnieszka Krawczyk, mgr Damian Mroczyński, mgr Rafał Musiał

Zespół ds. optymalizacji działań na rzecz komercjalizacji badań naukowych

Przewodniczący Zespołu: dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz, prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. dr hab. Sławomir Szafert
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
– nauki społeczne: dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr
Przedstawiciel administracji: dr Elżbieta Kocowska-Siekierka

Zespół ds. powstania Funduszu Aparatury Badawczej

Przewodniczący Zespołu: dr hab. inż. Jan Chorowski, prof. UWr
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, prorektor ds. badań naukowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska, prof. dr hab. Marcin Stępień, prof. dr hab. Robert Wysocki, dr Anna Potysz

Zespół ds. rozwoju strategicznych relacji z podmiotami otoczenia społecznego

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Beata Baczyńska
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr, prorektor ds. studenckich
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. inż. Lucjan Jerzykiewicz, dr Józef Krawczyk, dr Małgorzata Biernacka
– nauki humanistyczne: dr Maciej Litwin
– nauki społeczne: dr Kamila Kamińska-Sztark
Przedstawiciel administracji: mgr Tomasz Sikora

Zespół ds. utworzenia Centrum pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektor ds. projektów i relacji
międzynarodowych
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. UWr
– nauki humanistyczne/nauki społeczne: dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr
– nauki społeczne: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr
Przedstawiciele administracji: mgr Agnieszka Krawczyk, mgr Bożena Tytoń, mgr Emilia Wilanowska

Zespół ds. wdrożenia procesowego i strategicznego zarządzania uczelnią oraz systemu stałej optymalizacji procesów

Przewodnicząca Zespołu: mgr Izabela Czmil
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Barbara Starnawska
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
– nauki humanistyczne: dr hab. Paweł Klint
Przedstawiciele administracji: mgr Marta Filistowicz, mgr Agnieszka Krawczyk, mgr Damian Mroczyński, mgr Rafał Musiał

Zespół ds. projakościowego zarządzania kadrą zarządczą Uniwersytetu Wrocławskiego

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Dariusz Adamski
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Grzegorz Karch
– nauki humanistyczne: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
– nauki społeczne: prof. dr hab. Beata Ociepka
Przedstawiciel administracji: mgr Alina Strent

Zespół ds. rozbudowy elektronicznego obiegu dokumentacji wraz z optymalizacją obiegu dokumentacji

Przewodnicząca Zespołu: mgr Ewelina Setera
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Barbara Starnawska
Przedstawiciele administracji: mgr inż. Roman Bonikowski, mgr inż. Marek Karatowicz, mgr Karolina Liwanowska, mgr Łukasz Nakoneczny, Marta Więckowska

Zespół ds. aktywnego, projakościowego zarządzania zasobami ludzkimi administracji uczelnianej

Przewodnicząca Zespołu: mgr Elżbieta Solarewicz
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Barbara Starnawska
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki społeczne: dr Jacek Borowicz
Przedstawiciele administracji: mgr Marta Filistowicz, mgr Monika Janiak, mgr Jakub Kulpa, mgr Alina Strent

Zespół ds. opracowania zasad ewaluacji pracy pracowników administracji i ścieżki kariery

Przewodnicząca Zespołu: mgr Elżbieta Solarewicz
Przedstawiciel władz rektorskich: prof. dr hab. Dariusz Adamski, prorektor ds. innowacji i zmian
Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Barbara Starnawska
Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:
– nauki społeczne: dr Jacek Borowicz
Przedstawiciele administracji: mgr Marta Filistowicz, mgr Monika Janiak, mgr Jakub Kulpa, mgr Alina Strent