Strona używa plików cookies więcej

Rada UWr poparła kandydatów na rektora

27 maja 2022 r. oraz 30 maja 2022 r. Rada Uniwersytetu Wrocławskiego spotkała się z pięcioma kandydatami startującymi w przedterminowych wyborach Rektora. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów, Rada UWr postanowiła ustalić poparcie dla każdego z kandydatów w drodze głosowania tajnego. Kandydaci, którzy uzyskali poparcie Rady to: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prof. dr hab. Robert Wieczorek, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (kolejność alfabetyczna).