Strona używa plików cookies więcej

Wojciech Hann

przewodniczący Rady UWr

Wojciech Hann

Krzysztof Domarecki

Krzysztof Domarecki

dr Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz

Patryk Korolko

przewodniczący Samorządu Studentów UWr

Patryk Korolko

dr hab. inż. Beata Miazga, prof. Uniwersytetu

Beata Miazga

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Bogusław Pawłowski

Krzysztof Przybylski

Krzysztof Przybylski

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. Uniwersytetu

Piotr Sorokowski

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Jolanta Zakrzewska-Czerwińska