Strona używa plików cookies więcej

Komisja Etyki

Zakres działania senackiej Komisji Etyki obejmuje w szczególności:

 • ocenę zgodności z Kodeksem Wskazań Etycznych Uniwersytetu Wrocławskiego zachowań wskazanych we wnioskach kierowanych do Komisji;
 • wyrażanie opinii w – zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej – sprawach dotyczących naruszenia Kodeksu Wskazań Etycznych Uczelni;
 • wyrażanie na wniosek Komisji Dyscyplinarnej opinii w sprawach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia Kodeksu Wskazań Etycznych;
 • przygotowywanie projektu zmian Kodeksu Wskazań Etycznych.

obsługa Komisji: Biuro Rektora
regulamin Komisji: uchwała Nr 171/2020
Kodeks wskazań etycznych: uchwała Nr 68/2011

Przewodniczący

 1. prof. dr hab. Adam Sulikowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zastępca przewodniczącego

 1. dr hab. Antonina Mazur, Wydział Biotechnologii

Członkowie

 1. dr hab. Maria Chantry prof. UWr, Wydział Filologiczny
 2. dr hab. Grzegorz Kondrat, Wydział Fizyki i Astronomii
 3. dr Anna Kurpiel, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
 4. prof. dr hab. Ludomir Newelski, Wydział Matematyki i Informatyki
 5. dr hab. Anna Skarżyńska, Wydział Chemii
 6. dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 7. dr hab. Rafał Włodarczyk prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 8. prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, Wydział Nauk Biologicznych
 9. dr hab. Mirosław Żarowski prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych