Strona używa plików cookies więcej

Komisja Finansów

Zakres działania senackiej Komisji Finansów obejmuje w szczególności:

 • formułowanie opinii dla Senatu w zakresie planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego;
 • opiniowanie spraw związanych z finansami Uczelni na wniosek Rektora, Senatu, Prezydium Komisji bądź pozostałych organów Uczelni oraz z własnej inicjatywy.

obsługa Komisji: Dział Planowania i Analiz Finansowych
regulamin Komisji: uchwała Nr 47/2022

Przewodniczący

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński, Wydział Matematyki i Informatyki

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. dr hab. Robert Alberski prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 2. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr, Wydział Chemii
 3. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 4. mgr Krzysztof Demczyszyn, Zespół Dokumentacji Obrotu Zagranicznego
 5. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr, Wydział Nauk Biologicznych
 7. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr, Wydział Filologiczny
 8. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Wydział Matematyki i Informatyki
 9. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 10. mgr Tomasz Moskal, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
 11. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr, Wydział Biotechnologii
 12. prof. dr hab. Wanda Patrzałek, Wydział Nauk Społecznych
 13. prof. dr hab. Michał Tomczak, Wydział Fizyki i Astronomii
 14. prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Wydział Matematyki i Informatyki
 15. dr Tomasz Wysłobocki, Wydział Filologiczny
 16. prof. dr hab. Robert Wysocki, Wydział Nauk Biologicznych
 17. prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii

Przedstawiciele wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

 1. prof. dr hab. Dariusz Adamski, Prorektor ds. innowacji i zmian
 2. dr hab. Daria Augustyniak, Wydział Nauk Biologicznych
 3. dr Maria Hulicka, Dyrektor Finansowa
 4. dr hab. Marek Kuźniak prof. UWr, Wydział Filologiczny
 5. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr, Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
 6. prof. dr hab. Mariusz Olczak, Wydział Biotechnologii
 7. prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Wydział Fizyki i Astronomii
 8. dr hab. Anna Pietranik prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 9. prof. dr hab. Stanisław Rosik, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 10. dr hab. Dariusz Skrzypiński prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 11. mgr Hanna Skornowicz, Wydział Chemii
 12. mgr Barbara Starnawska, Dyrektor Generalna
 13. dr Anna Wieczorkowska, Główna Księgowa
 14. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 1. mgr Dominik Delczyk, Samorząd Doktorantów
 2. Michał Jerz, Samorząd Studentów