Strona używa plików cookies więcej

Komisja Inwestycji i Majątku

Zakres działania senackiej Komisji Inwestycji i Majątku obejmuje w szczególności:

 • inwestycje Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • działalność remontową Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • inne sprawy związane z powiększaniem i utrzymaniem majątku trwałego Uniwersytetu Wrocławskiego.

obsługa Komisji: Dział Inwestycji i Remontów
regulamin Komisji: uchwała Nr 170/2020

 Przewodniczący

 1. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. mgr Krzysztof Demczyszyn, Zespół Dokumentacji Obrotu Zagranicznego
 2. Andrzej Jabłoński, Muzeum Przyrodnicze
 3. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Wydział Matematyki i Informatyki
 4. dr hab. Jakub Michaliszyn, Wydział Matematyki i Informatyki
 5. mgr Tomasz Moskal, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
 6. prof. dr hab. Wanda Patrzałek, Wydział Nauk Społecznych
 7. prof. dr hab. Jan Sobczyk, Wydział Fizyki i Astronomii

Przedstawiciele wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

 1. prof. dr hab. Dariusz Adamski, Prorektor ds. innowacji i zmian
 2. mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka, Dyrektor ds. administracyjnych
 3. mgr inż. Tomasz Czaja, Samodzielne stanowisko ds. technicznych
 4. dr hab. Krzysztof Graczyk prof. UWr, Wydział Fizyki i Astronomii
 5. dr Maria Hulicka, Dyrektor Finansowa
 6. dr hab. Daniel Krowarsch, Wydział Biotechnologii
 7. dr hab. Beata Miazga prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 8. dr hab. Maciej Paluszyński, Wydział Matematyki i Informatyki
 9. dr hab. Leszek Pułka prof. UWr, Wydział Filologiczny
 10. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 11. dr hab. Magdalena Ratajczak prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 12. mgr Barbara Starnawska, Dyrektor Generalna
 13. dr hab. Krzysztof Stefaniak prof. UWr, Wydział Nauk Biologicznych
 14. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 15. dr Bartosz Szyszko, Wydział Chemii

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 1. mgr Łukasz Cymbaluk, Samorząd Doktorantów
 2. Szymon Garus, Samorząd Studentów