Strona używa plików cookies więcej

Komisja Nauczania

Zakres działania senackiej Komisji Nauczania obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie wniosków w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, uruchomienia kolegiów Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych i kursów dokształcających zniesienia studiów, likwidacji specjalności i specjalizacji oraz likwidacji studiów doktoranckich i kolegiów Szkoły Doktorskiej;
 • opiniowanie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz w programach kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • opiniowanie regulaminu studiów, Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • opiniowanie zasad rekrutacji i organizacji przyjęć na studia;
 • opiniowanie zasad regulujących wewnętrzną pracę Uczelni w zakresie dydaktyki i dotyczących toku studiów, w tym: praktyk studenckich, lektoratów z języka obcego i języka polskiego dla cudzoziemców, realizacji zajęć wf;
 • opiniowanie innych spraw związanych z procesem dydaktycznym.

obsługa Komisji: Dział Nauczania
regulamin Komisji: uchwała Nr 108/2021

Przewodniczący

 1. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr, Wydział Fizyki i Astronomii

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Wydział Nauk Biologicznych
 2. prof. dr hab. Marcin Cieński, Wydział Filologiczny
 3. dr Justyna Ciuraszkiewicz, Wydział Biotechnologii
 4. dr Tomasz Greczyło, Wydział Fizyki i Astronomii
 5. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 7. mgr Iwona Nowicka, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 8. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 9. dr hab. Jacek Zieliński, Wydział Nauk Społecznych

Przedstawiciele wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

 1. dr Małgorzata Biernacka, Wydział Matematyki i Informatyki
 2. dr hab. Robert Bryl prof. UWr, Wydział Fizyki i Astronomii
 3. mgr Dominika Buczkowska, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej
 4. prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
 5. mgr Marta Filistowicz, Dział Nauczania
 6. dr hab. Maciej Górka prof. UWr, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
 7. prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, Wydział Biotechnologii
 8. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr, Prorektor ds. studenckich
 9. mgr Elżbieta Kopeć, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 10. dr hab. Maria Korabik prof. UWr, Wydział Chemii
 11. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 12. dr hab. Elżbieta Myśkow, Wydział Nauk Biologicznych
 13. dr Maciej Olejnik, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
 14. dr hab. Andrzej Raczyński, Wydział Matematyki i Informatyki
 15. dr Leszek Ryk, Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 16. dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Wydział Nauk Społecznych
 17. dr hab. Waldemar Spallek, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 18. dr hab. Arkadiusz Urbanek, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 19. prof. dr hab. Robert Wieczorek, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
 20. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska prof. UWr, Wydział Filologiczny
 21. mgr inż. Monika Zielonka, Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 1. mgr Kamila Chrobot, Samorząd Doktorantów
 2. Jędrzej Grysiak, Samorząd Studentów