Strona używa plików cookies więcej

Komisja Rozwoju

Zakres działania senackiej Komisji Rozwoju obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie i przedkładanie projektów dokumentów dotyczących misji, wizji i strategii rozwoju Uniwersytetu;
 • opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących tworzenia jednostek organizacyjnych, ich zmian organizacyjnych i likwidacji;
 • opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów z punktu widzenia ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 • opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących w szczególności: informatyzacji Uniwersytetu, procesów zarządzania Uniwersytetem, finansowych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu.

obsługa Komisji: Biuro Rektora
regulamin Komisji: uchwała Nr 28/2021

Przewodniczący

 1. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr, Wydział Chemii

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr, Wydział Chemii
 2. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 3. prof. dr hab. Marcin Cieński, Wydział Filologiczny
 4. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Wydział Nauk Biologicznych
 5. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński, Wydział Matematyki i Informatyki
 7. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 8. dr Tomasz Wysłobocki, Wydział Filologiczny
 9. prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii

Przedstawiciele wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

 1. prof. dr hab. Dariusz Adamski, Prorektor ds. innowacji i zmian
 2. prof. dr hab. Dariusz Buraczewski, Wydział Matematyki i Informatyki
 3. mgr inż. Tomasz Czaja, Samodzielne stanowisko ds. technicznych
 4. dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr, Wydział Chemii
 5. dr hab. Agnieszka Gizak prof. UWr, Wydział Nauk Biologicznych
 6. dr Maria Hulicka, Dyrektor Finansowa
 7. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr, Prorektor ds. studenckich
 8. prof. dr hab. Zbigniew Koza, Wydział Fizyki i Astronomii
 9. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska, Wydział Biotechnologii
 10. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 11. dr Adrianna Michalewska, Sekcja Zarządzania i Monitoringu Badań
 12. prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 13. mgr Elżbieta Solarewicz, Dyrektor ds. personalnych
 14. mgr Barbara Starnawska, Dyrektor Generalna
 15. dr hab. Agnieszka Wandel, Wydział Filologiczny
 16. dr Anna Wieczorkowska, Główny Księgowa
 17. prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, Wydział Nauk Społecznych
 18. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 1. mgr Katarzyna Derkowska, Samorząd Doktorantów
 2. Michał Rolak, Samorząd Studentów