Strona używa plików cookies więcej

Komisja Statutowa

Zakres działania senackiej Komisji Statutowej obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów prawa, których uchwalanie należy do kompetencji Senatu, także z punktu widzenia ich zgodności z prawem;
 • dokonywanie ocen przestrzegania postanowień Statutu w przepisach prawa stanowionych przez organy Uczelni.

obsługa Komisji: Dział Organizacyjny
regulamin Komisji: uchwała Nr 123/2021

Przewodniczący

 1. wakat

Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. dr hab. Robert Alberski prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 2. Andrzej Jabłoński, Muzeum Przyrodnicze
 3. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński, Wydział Matematyki i Informatyki
 4. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak, Wydział Filologiczny
 5. dr Barbara Kowalczyk, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Wydział Matematyki i Informatyki
 7. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 8. dr hab. Jakub Michaliszyn, Wydział Matematyki i Informatyki
 9. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 10. prof. dr hab. Michał Tomczak, Wydział Fizyki i Astronomii
 11. prof. dr hab. Robert Wysocki, Wydział Nauk Biologicznych
 12. dr hab. Jacek Zieliński, Wydział Nauk Społecznych
 13. prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii

Przedstawiciele wydziałów i innych jednostek organizacyjnych

 1. prof. dr hab. Dariusz Adamski, Prorektor ds. innowacji i zmian
 2. dr hab. Sylwia Dołzbłasz prof. UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 3. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr, Prorektor ds. studenckich
 4. prof. dr hab. Stefan Kiedroń, Wydział Filologiczny
 5. mgr Ewa Majewska-Machaj, Biuro Radców Prawnych
 6. dr hab. Leszek Markowski prof. UWr, Wydział Fizyki i Astronomii
 7. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr, Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
 8. mgr Rafał Musiał, Dział Organizacyjny
 9. prof. dr hab. Teresa Olczak, Wydział Biotechnologii
 10. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr, Wydział Chemii
 11. dr hab. Renata Raszewska-Skałecka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 12. dr Tomasz Rzepecki, Wydział Matematyki i Informatyki
 13. mgr Elżbieta Solarewicz, Dyrektor ds. personalnych
 14. mgr Barbara Starnawska, Dyrektor Generalna
 15. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 16. dr hab. Lucyna Szot prof. UWr, Wydział Nauk Społecznych
 17. dr hab. Donata Wawrzycka, Wydział Nauk Biologicznych

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 1. mgr Kiriakos Chatzipentidis, Samorząd Doktorantów
 2. Patryk Korolko, Samorząd Studentów