Strona używa plików cookies więcej

Podział mandatów do UKE

Podział mandatów, w tym ustalenie ich liczby w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024

Grupa profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego:

 1. Wydział Biotechnologii 3 mandaty,
 2. Wydział Chemii 6 mandatów,
 3. Wydział Filologiczny 20 mandatów,
 4. Wydział Fizyki i Astronomii 8 mandatów,
 5. Wydział Matematyki i Informatyki 8 mandatów,
 6. Wydział Nauk Biologicznych 8 mandatów,
 7. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 16 mandatów,
 8. Wydział Nauk Społecznych 13 mandatów,
 9. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska   5 mandatów,
 10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 13 mandatów,

łącznie: 100 mandatów (50% składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów).

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Wydział Biotechnologii 2 mandaty,
 2. Wydział Chemii 3 mandaty,
 3. Wydział Filologiczny 12 mandatów,
 4. Wydział Fizyki i Astronomii 2 mandaty,
 5. Wydział Matematyki i Informatyki 3 mandaty,
 6. Wydział Nauk Biologicznych 4 mandaty,
 7. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 6 mandatów,
 8. Wydział Nauk Społecznych 6 mandatów,
 9. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 3 mandaty,
 10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 5 mandatów,
 11. OKRĘG Nr 1 – jednostki pozawydziałowe:
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta,
 • Instytut Konfucjusza,
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

4 mandaty,

łącznie: 50 mandatów (25% składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów).

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. OKRĘG NR 2 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na:
 • Wydziale Biotechnologii,
 • Wydziale Chemii,
 • Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • Wydziale Matematyki i Informatyki,
 • Wydziale Nauk Biologicznych,
 • Wydziale Nauk Społecznych,
 • Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

3 mandaty;

2. OKRĘG NR 3 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na:

 • Wydziale Filologicznym,
 • Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
 • Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

oraz w jednostkach pozawydziałowych, tj. w:

 • Archiwum,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
 • Centrum Kształcenia na Odległość,
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta,
 • Centrum Transferu Technologii,
 • Instytucie Konfucjusza,
 • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych,
 • Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska,
 • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

3 mandaty;

3. OKRĘG NR 4 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w administracji centralnej 4 mandaty,

łącznie: 10 mandatów (5% składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów).

Grupa studentów i doktorantów, w tym:

1. studenci razem: 38 mandatów:

 • Wydział Biotechnologii 1 mandat,
 • Wydział Chemii 1 mandat,
 • Wydział Filologiczny łącznie ze studentami Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 10 mandatów,
 • Wydział Fizyki i Astronomii 1 mandat,
 • Wydział Matematyki i Informatyki 2 mandaty,
 • Wydział Nauk Biologicznych 1 mandat,
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 6 mandatów,
 • Wydział Nauk Społecznych 5 mandatów,
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 1 mandat,
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 10 mandatów;

2. doktoranci razem: 2 mandaty;

łącznie: 40 mandatów (20% składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów)