Strona używa plików cookies więcej

Podział mandatów do Senatu

Podział mandatów do UKE, w tym ustalenie ich liczby do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

Grupa profesorów i profesorów Uniwersytetu posiada łącznie 27 mandatów, co stanowi nie mniej niż 50% składu Senatu, w tym:

 1. Wydział Biotechnologii 2 mandaty,
 2. Wydział Chemii 2 mandaty,
 3. Wydział Filologiczny 3 mandaty,
 4. Wydział Fizyki i Astronomii 3 mandaty,
 5. Wydział Matematyki i Informatyki 3 mandaty,
 6. Wydział Nauk Biologicznych 3 mandaty,
 7. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 3 mandaty,
 8. Wydział Nauk Społecznych 3 mandaty,
 9. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2 mandaty,
 10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 3

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi posiada łącznie 14 mandatów, co stanowi nie mniej niż 25% składu Senatu, w tym:

 1. w zakresie dotyczącym pozostałych nauczycieli akademickich:

a. Wydział Biotechnologii 1 mandat,
b. Wydział Chemii 1 mandat,
c. Wydział Filologiczny 1 mandat,
d. Wydział Fizyki i Astronomii 1 mandat,
e. Wydział Matematyki i Informatyki 1 mandat,
f. Wydział Nauk Biologicznych 1 mandat,
g. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 1 mandat,
h. Wydział Nauk Społecznych 1 mandat,
i. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 1 mandat,
j. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 1 mandat,
k. OKRĘG Nr 1 – jednostki pozawydziałowe razem:

 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
 • Instytut Konfucjusza
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

1 mandat,

pkt 1 razem: 11 mandatów, co stanowi nie mniej niż 20% składu Senatu;

 

2. W zakresie dotyczącym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

a. OKRĘG NR 2 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na:

 • Wydziale Biotechnologii,
 • Wydziale Chemii,
 • Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • Wydziale Matematyki i Informatyki,
 • Wydziale Nauk Biologicznych,
 • Wydziale Nauk Społecznych,
 • Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

1 mandat;

b. OKRĘG NR 3 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na:

 • Wydziale Filologicznym,
 • Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
 • Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii,

oraz w jednostkach pozawydziałowych, tj. w:

 • Archiwum,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
 • Centrum Kształcenia na Odległość,
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta,
 • Centrum Transferu Technologii,
 • Instytucie Konfucjusza,
 • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych,
 • Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska,
 • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

1 mandat;

c. OKRĘG NR 4 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w administracji centralnej 1 mandat;

pkt 2 razem: 3 mandaty, co stanowi nie mniej niż 5% składu Senatu.

Grupa studentów i doktorantów posiada łącznie 11 mandatów, co stanowi nie mniej niż 20% składu Senatu, w tym:

 1. studenci razem: 10 mandatów:
 • Wydział Filologiczny łącznie ze studentami Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 1 mandat,
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 1 mandat,
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 1 mandat,
 • Wydział Nauk Biologicznych 1 mandat,
 • Wydział Biotechnologii 1 mandat,
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 1 mandat,
 • Wydział Nauk Społecznych 1 mandat,
 • Wydział Chemii 1 mandat,
 • Wydział Fizyki i Astronomii 1 mandat,
 • Wydział Matematyki i Informatyki 1 mandat;

2. doktoranci razem: 1