Strona używa plików cookies więcej

Wydziałowe i okręgowe komisje wyborcze

Wydział Biotechnologii

dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr – przewodnicząca
dr Maria Stasiuk – sekretarz
dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek
dr Marcin Szafran

Wydział Chemii

dr hab. Miłosz Pawlicki – przewodniczący
dr hab. Anna Piecha-Bisiorek
dr hab. Magdalena Rowińska-Żyrek
dr hab. Łukasz John
dr Monika Kijewska
mgr Piotr Piekarski

Wydział Filologiczny

dr hab. Bożena Czarnecka – przewodnicząca
dr Marcin Poprawa
dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr Katarzyna Ochman
dr hab. Bożena Czarnecka
dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska
dr Paweł Baranowski
dr Joanna Jakubowska
prof. dr hab. Izabella Malej

Wydział Fizyki i Astronomii

dr hab. Robert Bryl, prof. UWr – przewodniczący
dr Arkadiusz Blaut
dr Krzysztof Radziszewski

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Emanuel Kieroński – przewodniczący
dr Jan Kraszewski
dr hab. Krzysztof Krupiński
dr Andrzej Łukaszewski

Wydział Nauk Biologicznych

dr Marta Mazurkiewicz-Kania – przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Sokołowska
dr hab. Daria Augustyniak

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

prof. dr hab. Krzysztof Nawotka – przewodniczący
dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr
dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Leszek Sobkowiak, prof. UWr – przewodniczący
dr Joanna Wardzała – sekretarz
dr hab. Michał Głowala
dr hab. Tomasz R. Dębowski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

dr hab. Magdalena Matusiak-Małek – przewodnicząca
dr Paweł Brezdeń
dr Jolanta Muszer
dr Jacek Ślopek

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska – przewodnicząca
dr hab. Tomasz Dolata
mgr Bartłomiej Jaworski

Okręg wyborczy Nr 1

(nauczyciele zatrudnieni w CEN, CSNiE im. Willy Brandta, IK, SINJA, SPNJO)
mgr Iwona Nowicka (SPNJO) – przewodniczący
mgr Marcin Fankanowski (CEN) – zastępca
mgr Dorota Snoch (SPNJO)

Okręg wyborczy Nr 2

(pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni na: WB, WCh, WFA, WMI, WNB, WNS, WNZKŚ)
dr Ryszard Adamski (WNB) – przewodniczący
mgr Agnieszka Leszczyńska (WFA) – zastępca
mgr Beata Kusal (WNS)
mgr Joanna Białek (WNZKŚ)

Okręg wyborczy Nr 3

(pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni na: WF, WNHiP, WPAE, AU, BU, CEN, CKO, CSNiE im. Willy Brandta, CTT, IK, KMSI, MSOŚ, SINJA, SPNJO, UTW)
mgr Dagmara Zielińska (WPAE) – przewodniczący
mgr Katarzyna Kopka (WNHP) – zastępca
mgr Katarzyna Opalińska (CEN)
mgr Hubert Szychowiak (SPNJO)
Urszula Jurowicz (WF)
mgr Agata Mrozowicz (BU)

Okręg wyborczy Nr 4

(pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w administracji centralnej)

mgr Bożena Kosiara (SS) – przewodniczący
dr Marta Cisek-Lachowicz (DSS) – zastępca
mgr Anna Pereyma-Podsiadlik (DPAF)
mgr inż. Adriana Małyszko (DNT)