Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki
50-137 Wrocław

uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor

prof. dr hab. Robert Olkiewicz
Dyrektor ds. informatycznych

dr Alina Czapiga
Koordynator

dr hab. Grażyna Antczak
Koordynator Uczelniany Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

dr hab. Ryszard Balicki
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka
Pełnomocnik Rektora ds. europejskich sieci badawczo-rozwojowych w zakresie polityk miejskich i regionalnych

prof. dr hab. Adam Pawłowski
Pełnomocnik Rektora ds. humanistyki cyfrowej

mgr Ewa Kłapcińska
Pełnomocnik Rektora ds. kancelaryjnych

dr Łukasz Krzywka
Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków

dr hab. Ryszard Balicki
Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
Pełnomocnik Rektora ds. młodzieży wybitnie uzdolnionej

dr hab. Jerzy Korczak
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark
Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Barbara Winczura
Pełnomocnik Rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Pełnomocnik Rektora ds. projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

dr hab. Marcelina Zuber
Pełnomocnik Rektora ds. sieci Uniwersytetów Europejskich

dr Wiesława Zybura
Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

dr hab. Justyna Łukaszewicz
Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Centrum Polskiego w Uniwersytecie Padewskim

dr Leszek Ryk
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z samorządami

dr Krzysztof Morta
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z samorządem terytorialnym Południowej Wielkopolski

dr hab. Igor Borkowski
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia

dr hab. Maria Chantry
Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"

prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Prorektor ds. finansów i rozwoju

prof. dr hab. Ryszard Cach
Prorektor ds. nauczania

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz
Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

dr Łukasz Prus
Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim