Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki
50-137 Wrocław

uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Artur Błażejewski
Prorektor ds. badań naukowych

prof. dr hab. Robert Wieczorek
Prorektor ds. finansów i rozwoju

dr hab. Łukasz Machaj
Prorektor ds. nauczania

dr hab. Patrycja Matusz
Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

mgr Łukasz Zembrzuski
Koordynator ds. akademickiego budżetu otwartego

dr hab. Wioletta Jedlecka
Pełnomocnik Rektora

dr hab. Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Kalota
Pełnomocnik Rektora ds. Regionalnego GLAM

dr Barbara Kowalczyk
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

dr hab. Rafał Juchnowski
Pełnomocnik Rektora ds. decentralizacji

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

dr hab. Jerzy Korczak
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark
Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Piotr Malak
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu

prof. dr hab. Robert Wieczorek
Pełnomocnik Rektora ds. projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

dr hab. Andrzej Raczyński
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia

dr hab. Maria Chantry
Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"

prof. dr hab. Robert Olkiewicz
Rektor

dr Ariel Przybyłowicz
Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim