Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki
50-137 Wrocław

uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Rektor

dr hab. Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Kalota
Pełnomocnik Rektora ds. Regionalnego GLAM

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

dr hab. Jerzy Korczak
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark
Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Maria Hulicka
Pełnomocnik Rektora ds. optymalizacji polityki finansowej

dr Piotr Malak
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu

dr hab. Dorota Nowak
Pełnomocnik Rektora ds. projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

dr hab. Maria Chantry
Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"

prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Prorektor ds. badań naukowych

prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prorektor ds. innowacji i zmian

prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Prorektor ds. nauczania

dr hab. Patrycja Matusz
Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

dr hab. Tomasz Kalisz
Prorektor ds. studenckich

dr Łukasz Prus
Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim