Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki
50-137 Wrocław

uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Jezierski
Rektor

prof. dr hab. Robert Olkiewicz
Dyrektor ds. informatycznych

dr Alina Czapiga
Koordynator

dr Andrzej Chajbowicz
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

prof. dr hab. Adam Pawłowski
Pełnomocnik Rektora ds. humanistyki cyfrowej

dr hab. Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Rektora ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej

mgr Ewa Kłapcińska
Pełnomocnik Rektora ds. kancelaryjnych

dr Łukasz Krzywka
Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków

dr Ryszard Balicki
Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami

dr Maciej Litwin
Pełnomocnik Rektora ds. Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
Pełnomocnik Rektora ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej

dr hab. Jerzy Korczak
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark
Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Barbara Winczura
Pełnomocnik Rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością

dr Wiesława Zybura
Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

dr hab. Justyna Łukaszewicz
Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Centrum Polskiego w Uniwersytecie Padewskim

dr Leszek Ryk
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z samorządami

dr hab. Igor Borkowski
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia

dr hab. Maria Chantry
Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"

prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Prorektor ds. finansów i rozwoju

prof. dr hab. Ryszard Cach
Prorektor ds. nauczania

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz
Prorektor ds. nauki

dr hab. Rafał Wojciechowski
Prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz
Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

mgr Dorota Grzyb
rzecznik patentowy koordynator