Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki
50-137 Wrocław

uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Rektor

dr hab. Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Kalota
Pełnomocnik Rektora ds. Regionalnego GLAM

dr Karolina Kremens
Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

dr hab. Jerzy Korczak
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Kamila Kamińska-Sztark
Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej

dr Piotr Malak
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu

dr hab. Dorota Nowak
Pełnomocnik Rektora ds. projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

dr hab. Maria Chantry
Pełnomocnik Rektora w Radzie Akademii " Artes Liberales"

prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Prorektor ds. badań naukowych

prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prorektor ds. innowacji i zmian

prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Prorektor ds. nauczania

dr hab. Patrycja Matusz
Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

dr hab. Tomasz Kalisz
Prorektor ds. studenckich

dr Łukasz Prus
Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim