Strona używa plików cookies więcej

Kanclerz i Zastępcy

Wrocław

Jednostki nadrzędne

Uniwersytet Wrocławski

Pracownicy

mgr Ryszard Żukowski
Kanclerz

mgr Barbara Starnawska
Z-ca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

mgr Krzysztof Małys
Z-ca Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych

mgr inż. Tomasz Czaja
Z-ca Kanclerza ds. technicznych