Strona używa plików cookies więcej

Wydział Filologiczny

pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław

tel. +48 71 343 30 29, +48 375 26 46
fax. +48 71 343 30 29
wfil.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Arkadiusz Lewicki
Dziekan

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Jadwiga Cook
Koordynator

dr Lenka Ptak
Koordynator

dr Małgorzata Dowlaszewicz
Koordynator

dr Patrycja Rozbicka
Koordynator

dr Anna Gondek
Koordynator

dr Joanna Kula
Koordynator

dr Paweł Baranowski
Koordynator

dr Mariusz Plago
Koordynator

dr Agnieszka August-Zarębska
Koordynator

dr Katarzyna Woźniak
Koordynator

dr hab. Dorota Michułka
Koordynator

dr Agnieszka Łuszpak
Koordynator

dr Justyna Wesoła
Koordynator

dr Laura Suchostawska
Koordynator

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska
Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych

dr hab. Anna Małgorzewicz
Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

dr hab. Justyna Ziarkowska
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Prodziekan ds. studenckich

mgr Piotr Winczowski
kierownik obiektu dydaktycznego