Strona używa plików cookies więcej

Wydział Filologiczny

pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław

tel. +48 71 343 30 29, +48 375 26 46
fax. +48 71 343 30 29
wfil.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marcin Cieński
Dziekan

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Irena Kalla
Koordynator

dr Agnieszka August-Zarębska
Koordynator

dr Daniel Słapek
Koordynator

dr Laura Suchostawska
Koordynator

dr Jadwiga Cook
Koordynator

dr Justyna Wesoła
Koordynator

dr Mariusz Plago
Koordynator

dr Paweł Baranowski
Koordynator

dr Lenka Ptak
Koordynator

dr Anna Gondek
Koordynator

dr Agnieszka Łuszpak
Koordynator

dr Katarzyna Konarska
Koordynator

dr Joanna Kula
Koordynator

dr hab. Dorota Michułka
Koordynator

prof. dr hab. Bogumiła Staniów
Prodziekan ds. dydaktyki

prof. dr hab. Leszek Berezowski
Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki

dr hab. Grzegorz Kowal
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Igor Borkowski
Prodziekan ds. studiów niestacjonanych oraz jakości kształcenia

mgr Piotr Winczowski
kierownik obiektu dydaktycznego