Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

dwnhp@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 23, +48 71 375 22 74, +48 71 343 28 55
fax. +48 71 343 28 55
wnhip.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Artur Błażejewski
Dziekan

dr hab. Agnieszka Sorokowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Beata Cytowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Krzysztof Jaworski
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Jarosław Syrnyk
Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami

dr hab. Arkadiusz Urbanek
Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej

dr hab. Paweł Klint
Prodziekan ds. studenckich