Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

dwnhp@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 23, +48 71 375 22 74, +48 71 343 28 55
fax. +48 71 343 28 55
wnhip.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Sorokowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Beata Cytowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Krzysztof Jaworski
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Justyna Pilarska
Koordynator programu Erasmus+

dr Małgorzata Wyrzykowska
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Mirosław Masojć
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Monika Baer
Koordynator programu Erasmus+

prof. dr hab. Bożena Muszkalska
Koordynator programu Erasmus+

dr Dawid Junke
Koordynator programu Erasmus+

prof. dr hab. Paweł Jaworski
Koordynator programu Erasmus+

dr Kamila Czepczor-Bernat
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Jarosław Syrnyk
Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami

dr hab. Arkadiusz Urbanek
Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej

dr hab. Paweł Klint
p.o. Dziekana