Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

dwnhp@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 23, +48 71 375 22 74, +48 71 343 28 55
fax. +48 71 343 28 55
wnhip.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan

dr hab. Anna Oleszkowicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Krzysztof Jaworski
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Monika Baer
Koordynator

dr Marcin Czub
Koordynator

prof. dr hab. Paweł Jaworski
Koordynator

dr Justyna Pilarska
Koordynator

prof. dr hab. Bożena Muszkalska
Koordynator

dr hab. Dorota Koczanowicz
Koordynator

dr hab. Mirosław Masojć
Koordynator

dr Małgorzata Wyrzykowska
Koordynator

dr Alina Czapiga
Prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych

dr hab. Joanna Wojdon
Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Witold Jakubowski
Prodziekan ds. studenckich i relacji z otoczeniem