Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

prawo.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan

dr hab. Tomasz Kalisz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Bartłomiej Krzan
Koordynator

mgr Mariola Grzyb
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr hab. Rafał Kowalczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich i kontaktów z pracodawcami

dr Rafał Cieśla
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prodziekan ds. finansów i ewaluacji

dr hab. Łukasz Machaj
Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jacek Przygodzki
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych