Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

prawo.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan

dr hab. Bartłomiej Krzan
Koordynator

mgr Mariola Grzyb
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Rafał Kowalczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich i kontaktów z pracodawcami

dr Rafał Cieśla
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

dr hab. Dariusz Adamski
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prodziekan ds. finansów i ewaluacji

dr hab. Łukasz Machaj
Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jacek Przygodzki
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych