Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

prawo.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan

dr hab. Wioletta Jedlecka
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Bartłomiej Krzan
Koordynator

mgr Mariola Grzyb
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr hab. Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia

dr hab. Łukasz Machaj
Prodziekan ds. kształcenia i ewaluacji

dr hab. Jacek Przygodzki
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych