Strona używa plików cookies więcej

Wydział Fizyki i Astronomii

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław

tel. +48 71 375 93 57, +48 71 375 94 04
fax. +48 71 321 76 82
wfa.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Antoni Ciszewski
Dziekan

dr hab. Arkadiusz Berlicki
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

inż. Jolanta Raczyńska
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Tomasz Greczyło
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych oraz współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

dr hab. Maciej Matyka
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

dr hab. Robert Kucharczyk
Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Andrzej Frydryszak
Prodziekan ds. studenckich i komputeryzacji

mgr Wiesław Sanejko
kierownik obiektu dydaktycznego