Strona używa plików cookies więcej

Wydział Fizyki i Astronomii

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław

tel. +48 71 375 93 57, +48 71 375 94 04
fax. +48 71 321 76 82
wfa.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Michał Tomczak
Dziekan

dr hab. Arkadiusz Berlicki
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Andrzej Frydryszak
Koordynator programu Erasmus+

dr Artur Trembułowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

inż. Jolanta Raczyńska
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Tomasz Greczyło
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych oraz współpracy ze szkołami

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i kontaktów z mediami

dr hab. Robert Kucharczyk
Prodziekan ds. dydaktycznych

dr hab. Krzysztof Graczyk
Prodziekan ds. studenckich i infrastruktury

mgr Wiesław Sanejko
kierownik obiektu