Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Biologicznych

ul. S. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

wnb@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 63 60, +48 71 375 63 64, +48 71 375 63 55
www.biologia.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. inż. Marcin Kadej
Dziekan

dr hab. Izabela Jędrzejowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
Koordynator

dr Józef Krawczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych

mgr Anna Granat
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Arnold Garbiec
Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych

dr Aleksandra Kilian
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku biologia

dr Elżbieta Cieplak
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku biologia człowieka

dr hab. Edyta Gola
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku mikrobiologia

dr hab. Agnieszka Klink
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

dr Beata Rozenblut-Kościsty
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

dr hab. Adrian Marciszak
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i kontaktów z mediami

dr hab. Monika Krzyżanowska
Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem

dr hab. Elżbieta Myśkow
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Donata Wawrzycka
Prodziekan ds. nauki i rozwoju

dr Joanna Łubocka
Prodziekan ds. studenckich