Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

wnb@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 79, +48 71 375 28 95
fax. +48 71 375 28 95
www.biologia.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Dziekan

dr hab. Izabela Jędrzejowska
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
Koordynator

dr Joanna Łubocka
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

dr Józef Krawczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji

mgr Anna Granat
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr Arnold Garbiec
Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych

dr Beata Rozenblut-Kościsty
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

dr Rafał Ruta
Pełnomocnik Dziekana ds. oferty wdrożeniowej

dr hab. Piotr Kosiba
Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem

dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
Prodziekan ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
Prodziekan ds. ogólnych