Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 51 92
wns.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Robert Alberski
Dziekan

dr hab. Katarzyna Kajdanek
Kierownik

dr hab. Marek Magdziak
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Agnieszka Makarewicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Karol Chwedczuk-Szulc
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Katarzyna Kajdanek
Koordynator programu Erasmus+

dr Irena Kurasz
Koordynator programu Erasmus+

dr Tomasz Klin
Koordynator programu Erasmus+

dr Jakub Bornio
Koordynator programu Erasmus+

dr Anna Jagiełło-Szostak
Koordynator programu Erasmus+

dr Agnieszka Bandura
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa

dr hab. Lucyna Szot
Pełnomocnik Dziekana ds. prawnych

dr Kamil Glinka
Pełnomocnik Dziekana ds. public relations

dr Olga Nowaczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania

dr hab. Jarosław Jarząbek
Pełnomocnik Dziekana ds. studentów anglojęzycznych

inż. Marcin Opęchowski
Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania bezpieczeństwem IT i ochrony danych osobowych

dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Mateusz Błaszczyk
Prodziekan ds. nauki i rozwoju

dr hab. Jacek Zieliński
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Magdalena Ratajczak
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej