Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 51 92, +48 71 326 10 11
fax. +48 71 326 10 11
wns.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Robert Wiszniowski
Dziekan

dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Piotr Marszałek
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Marek Magdziak
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Mateusz Błaszczyk
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Irena Kurasz
Koordynator

dr Jakub Bornio
Koordynator

dr hab. Piotr Sula
Koordynator

dr Karolina Olszewska
Koordynator

dr Agnieszka Bandura
Koordynator

dr hab. Katarzyna Kajdanek
Koordynator

dr Paulina Barczyszyn-Madziarz
Koordynator

dr Olga Nowaczyk
Pełnomocnik Dziekana

dr Piotr Pieńkowski
Pełnomocnik Dziekana ds. parametryzacji

dr hab. Lucyna Szot
Pełnomocnik Dziekana ds. praw autorskich

dr hab. Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania działalnością badawczo-rozwojową

dr hab. Jacek Zieliński
Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Marcelina Zuber
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Patrycja Matusz
Prodziekan ds. studenckich i rozwoju