Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 51 92, +48 71 326 10 11
fax. +48 71 326 10 11
wns.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Robert Alberski
Dziekan

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Mateusz Błaszczyk
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Agnieszka Makarewicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Marek Magdziak
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Karolina Olszewska
Koordynator

dr Irena Kurasz
Koordynator

dr Paulina Barczyszyn-Madziarz
Koordynator

dr Agnieszka Bandura
Koordynator

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa

dr hab. Lucyna Szot
Pełnomocnik Dziekana ds. prawnych

dr Bartłomiej Łódzki
Pełnomocnik Dziekana ds. public relations

dr Olga Nowaczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania

dr hab. Jarosław Jarząbek
Pełnomocnik Dziekana ds. studentów anglojęzycznych

inż. Marcin Opęchowski
Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania bezpieczeństwem IT i ochrony danych osobowych

dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Mateusz Błaszczyk
Prodziekan ds. nauki i rozwoju

dr hab. Jacek Zieliński
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Magdalena Ratajczak
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej