Strona używa plików cookies więcej

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

dziekan@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 57
fax. +48 71 328 23 48
chem.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Sławomir Berski
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Alicja Kluczyk
Koordynator ds. nauczania zdalnego i e-learningu

mgr Adam Morel
Pełnomocnik Dziekana ds. BHP i p. poż.

dr inż. Andrzej Gniewek
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

dr Michał Kobyłka
Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z instytucjami edukacyjnymi i promocji Wydziału

dr hab. inż. Wojciech Bury
Pełnomocnik Dziekana ds. mediów cyfrowych

dr Julia Kłak
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych

dr hab. Marcin Sobczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

prof. dr hab. Jolanta Ejfler
Prodziekan ds. innowacji i rozwoju

dr hab. Maria Korabik
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Bartosz Szyszko
Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Piotr Durlak
Prodziekan ds. studenckich

Klaudia Górska

Jednostki nadrzędne

Uniwersytet Wrocławski

Jednostki podległe

Administracja ogólnowydziałowa WCh

Biblioteka Wydziału Chemii

Dziekanat Wydziału Chemii

Gabinet Historii Chemii

Laboratorium Analiz Elementarnych

Laboratorium Analiz Termicznych

Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego

Laboratorium Chromatografii

Laboratorium Komputerów Dużej Mocy

Laboratorium Magnetochemii

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

Laboratorium Rentenografii

Laboratorium Spektrometrii Mas

Laboratorium Spektroskopii Dichroizmu Kołowego

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej i Fotofizyki Molekularnej

Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Pracownia Chemii Analitycznej

Pracownia Chemii Biologicznej i Medycznej

Pracownia Chemii Fizycznej

Pracownia Chemii Jądrowej

Pracownia Chemii Nieorganicznej

Pracownia Chemii Organicznej

Pracownia Komputerowa WCh

Pracownia Metodyki Nauczania Chemii

Pracownia Podstaw Chemii

Pracownia Rentgenografii Strukturalnej

Pracownia Technologii Chemicznej

Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa Wydziału Chemii

Sekcja Techniczna Wydziału Chemii

Sekretariat Wydziału

Zakład Analizy Instrumentalnej

Zakład Chemii Analitycznej

Zakład Chemii Biologicznej i Medycznej

Zakład Chemii Fizycznej

Zakład Chemii Nieorganicznej

Zakład Chemii Organicznej

Zakład Chemii Teoretycznej

Zakład Dydaktyki Chemii

Zakład Krystalografii

Zakład Podstaw Chemii

Zakład Technologii Chemicznej

Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii

Zespół Analityki Stosowanej

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej

Zespół Chemii Biomateriałów

Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych

Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn

Zespół Chemii Porfiryn i Porfirynoidów

Zespół Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek

Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych

Zespół Chemometrii i Spektroskopii Stosowanej

Zespół Elektrochemii

Zespół Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów

Zespół Ferroików i Półprzewodników

Zespół Inżynierii Peptydów

Zespół Katalizy Homogenicznej

Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Zespół Materiałów Luminescencyjnych

Zespół Nieorganicznej Chemii Supramolekularnej

Zespół Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii

Zespół Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych

Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów

Zespół Struktury i Oddziaływań Molekularnych

Zespół Syntezy Organicznej

Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych

Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR