Strona używa plików cookies więcej

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

dziekan@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 57
fax. +48 71 328 23 48
chem.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Sławomir Berski
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Remigiusz Bąchor
Koordynator

dr Alicja Kluczyk
Koordynator ds. nauczania zdalnego i e-learningu

mgr Adam Morel
Pełnomocnik Dziekana ds. BHP i p. poż.

dr inż. Andrzej Gniewek
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

dr Michał Kobyłka
Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z instytucjami edukacyjnymi i promocji Wydziału

dr hab. inż. Wojciech Bury
Pełnomocnik Dziekana ds. mediów cyfrowych

dr Julia Kłak
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych

dr hab. Marcin Sobczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

prof. dr hab. Jolanta Ejfler
Prodziekan ds. innowacji i rozwoju

dr hab. Maria Korabik
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Bartosz Szyszko
Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Piotr Durlak
Prodziekan ds. studenckich

Klaudia Górska