Strona używa plików cookies więcej

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

dziekan@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 57
fax. +48 71 328 23 48
chem.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Anna Trzeciak
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Anna Skarżyńska
Koordynator

dr inż. Andrzej Gniewek
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

dr hab. Marcin Sobczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr Michał Kobyłka
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

dr Julia Kłak
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk pedagogicznych

prof. dr hab. Mirosław Czarnecki
Prodziekan ds. nauczania

prof. dr hab. Marcin Stępień
Prodziekan ds. naukowych

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Anna Skarżyńska
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Andrzej Kochel
kierownik pracowni studenckiej

dr Władysław Wrzeszcz
kierownik pracowni studenckiej

dr Michał Kobyłka
kierownik pracowni studenckiej

dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
kierownik pracowni studenckiej

dr hab. Rafał Janicki
kierownik pracowni studenckiej

dr Przemysław Szklarz
kierownik pracowni studenckiej

dr hab. Magdalena Sałdyka
kierownik pracowni studenckiej

dr hab. Joanna Cybińska
kierownik pracowni studenckiej

dr Alicja Kluczyk
kierownik pracowni studenckiej

dr hab. Łukasz John
kierownik pracowni studenckiej

Klaudia Górska