Strona używa plików cookies więcej

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax. +48 71 375 74 91
wmi.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz Jurdziński
Dziekan

prof. dr hab. Jacek Dziubański
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

prof. dr hab. Krzysztof Loryś
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Krzysztof Topolski
Koordynator programu Erasmus+

dr Andrzej Łukaszewski
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr Małgorzata Biernacka
Prodziekan ds. dydaktyki informatyki

dr hab. Andrzej Raczyński
Prodziekan ds. dydaktyki matematyki i spraw studenckich

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Prodziekan ds. rozwoju