Strona używa plików cookies więcej

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax. +48 71 375 74 91
wmi.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Tomasz Jurdziński
Dziekan

dr hab. Krzysztof Topolski
Koordynator

dr Andrzej Łukaszewski
Koordynator

mgr inż. Joanna Raczyńska
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne

dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr hab. Jarosław Byrka
Prodziekan ds. dydaktyki informatyki

dr hab. Andrzej Raczyński
Prodziekan ds. dydaktyki matematyki

prof. dr hab. Piotr Biler
Prodziekan ds. naukowych