Strona używa plików cookies więcej

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94
fax. +48 71 375 74 91
wmi.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz Jurdziński
Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Loryś
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

prof. dr hab. Jacek Dziubański
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Krzysztof Topolski
Koordynator

dr Andrzej Łukaszewski
Koordynator

prof. dr hab. Dariusz Buraczewski
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne


Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr hab. Jarosław Byrka
Prodziekan ds. dydaktyki informatyki

dr hab. Andrzej Raczyński
Prodziekan ds. dydaktyki matematyki

prof. dr hab. Piotr Biler
Prodziekan ds. naukowych