Strona używa plików cookies więcej

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

http://biotech.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Dorota Nowak
Dziekan

dr hab. Anna Kulma
Pełnomocnik Dziekana ds. GMO

dr Marta Kołodziejczak
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych

dr Przemysław Gagat
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr Justyna Ciuraszkiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim

mgr Katarzyna Bednarz
Pełnomocnik Dziekana ds. substancji niebezpiecznych

dr Anna Jaromin
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami

dr Justyna Ciuraszkiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą

dr Maria Stasiuk-Wacławczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Prodziekan ds. nauczania

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Prodziekan ds. ogólnych

mgr inż. Bogusław Baraniecki
kierownik obiektu dydaktycznego

dr Michał Majkowski