Strona używa plików cookies więcej

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

http://biotech.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Dorota Nowak
Dziekan

dr Justyna Ciuraszkiewicz
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Anna Kulma
Pełnomocnik Dziekana ds. GMO

dr Marta Kołodziejczak
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych

dr Przemysław Gagat
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

dr Justyna Ciuraszkiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim

mgr Katarzyna Bednarz
Pełnomocnik Dziekana ds. substancji niebezpiecznych

dr Anna Jaromin
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami

dr Justyna Ciuraszkiewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą

dr Maria Stasiuk-Wacławczyk
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Prodziekan ds. nauczania

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
Prodziekan ds. ogólnych

dr Michał Majkowski

mgr Michał Tracz