Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

dziekan.wnzks@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 89
fax. +48 71 343 57 28
wnoz.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Henryk Marszałek
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Migoń
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
Koordynator

dr Adriana Trojanowska-Olichwer
Koordynator

dr Filip Duszyński
Koordynator

mgr Joanna Łata
Pełnomocnik Dziekana

mgr Magdalena Pisarska
Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych

dr hab. Waldemar Spallek
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Jacek Szczepański
Prodziekan ds. studenckich

mgr Justyna Wyporska
p.o. Kierownik