Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

dziekan.wnzks@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 92 72, +48 71 375 92 74
fax. +48 71 343 57 28
wnoz.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Henryk Marszałek
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Migoń
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Adriana Trojanowska-Olichwer
Koordynator programu Erasmus+

dr Filip Duszyński
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
Koordynator programu Erasmus+

dr hab. Waldemar Spallek
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Jacek Szczepański
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jakub Kierczak
p.o. Kierownik

mgr Magdalena Pisarska