Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

dziekan.wnzks@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 89
fax. +48 71 343 57 28
wnoz.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Henryk Marszałek
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Migoń
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

dr Adriana Trojanowska-Olichwer
Koordynator

dr hab. Piotr Gurwin
Koordynator

dr hab. Krzysztof Widawski
Koordynator

mgr Joanna Łata
Pełnomocnik Dziekana

dr hab. Dariusz Ilnicki
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Jakub Kierczak
Prodziekan ds. studenckich