Strona używa plików cookies więcej

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

dziekan.wnzks@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 92 72, +48 71 375 92 74
fax. +48 71 343 57 28
wnoz.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr hab. Henryk Marszałek
Dziekan

prof. dr hab. Piotr Migoń
Kierownik kolegium doktorskie szkoły doktorskiej

mgr Joanna Łata
Pełnomocnik Dziekana

dr hab. Waldemar Spallek
Prodziekan ds. nauczania

dr hab. Jacek Szczepański
Prodziekan ds. studenckich