Strona używa plików cookies więcej

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

muzeum@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 18, +48 71 375 28 91
fax. +48 71 375 26 18
muzeum.uni.wroc.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Dyrektor

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk

mgr Maria Kowalińska

mgr Urszula Rozpara

mgr Jarosław Suleja

Jednostki nadrzędne

Uniwersytet Wrocławski

Jednostki podległe

Oddział -ORATORIUM MARIANUM-