Strona używa plików cookies więcej

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław

auw@uwr.edu.pl
tel. +48 71 341 07 26, +48 71 375 22 28
fax. +48 71 343 25 45
archiw.uni.wroc.pl

Pracownicy

dr Rafał Nowakowski
Dyrektor