Strona używa plików cookies więcej

Jednostki administracji centralnej

Pracownicy

Jednostki nadrzędne

Uniwersytet Wrocławski

Jednostki podległe

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Obsługi Projektów

Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Biuro Radców Prawnych

Biuro Rektora

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej

Biuro ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Dział Finansowy

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów

Dział Inwentaryzacji

Dział Inwestycji i Remontów

Dział Kosztów

Dział Księgowości Głównej

Dział Księgowości Projektowej

Dział Nauczania

Dział Obsługi Technicznej i Administracyjnej Kampusu Grunwaldzkiego

Dział Ochrony Mienia

Dział Organizacyjny

Dział Planowania i Analiz Finansowych

Dział Płac

Dział Spraw Obronnych

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Studenckich

Dział Transportu

Dział Usług Informatycznych

Dział Utrzymania Majątku

Dział Wynagrodzeń Bezosobowych

Dział Zakupów

Dział ds. Komunikacji

Dział Środków Trwałych

Kancelaria Niejawna

Kancelaria Ogólna

Ośrodek Edukacji Astronomicznej

Samodzielne Stanowisko ds. Awansów Zawodowych i Nagród

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

Samodzielne Stanowisko ds. Optymalizacji Finansów

Samodzielne stanowisko ds. technicznych

Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni

Sekcja Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

Sekcja Zarządzania i Monitoringu Badań

Sekcja ds. Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Sekcja ds. Socjalnych

Sekretariat Głównego Księgowego

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Sekretariat Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uniwersytecki Koordynator Dostępności