Strona używa plików cookies więcej

Dział Usług Informatycznych

pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław

sekretariat.dui@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 94 18, +48 71 375 94 38
fax. +48 71 375 94 38
dui.uni.wroc.pl

Pracownicy

inż. Paweł Cieniawski
Administrator Systemu Teleinformatycznego

mgr inż. Grzegorz Grys
Kierownik

mgr inż. Tomasz Moskal

Jolanta Oślicka

mgr Kamil Pawlak