Strona używa plików cookies więcej

Centrum Kształcenia na Odległość

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

cko@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 52 72
cko.uni.wroc.pl

Jednostki nadrzędne

Uniwersytet Wrocławski

Pracownicy

dr Stefan Nowicki
Dyrektor

mgr Paulina Kubsz