Strona używa plików cookies więcej

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

ul. Świętej Jadwigi 3/4, pok. 13
50-266 Wrocław

kmsi@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 20 63

Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski
Dyrektor

prof. dr hab. Robert Wieczorek
Z-ca Dyrektora

mgr Monika Piechota

mgr Joanna Sobieralska