Strona używa plików cookies więcej

Aktualności

 • Wnioski o wparcie w semestrze letnim (asystent dydaktyczny, transport UWr, kurs orientacji przestrzennej, adaptacja materiałów dydaktycznych, itp…) przyjmujemy w biurze Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentów pocztą tradycyjną na adres Zespołu – 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55, pokój 18.
  Kompletny wniosek zawiera: kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz plan zajęć.
  Termin składania wniosków: 20 lutego 2020 roku. Wnioski złożone po wyznaczonej dacie będą rozpatrywane w późniejszym terminie.
  Dokumenty aplikacyjne znajdują się w zakładce: Wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
  W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub telefoniczny: 71 375 26 64.
 • Poszukujemy asystentów dydaktycznych
  Jako asystent dydaktyczny będziesz odpowiedzialny za

  • Utrzymywanie kontaktu ze studentem/doktorantem z niepełnosprawnością
  • Wspieranie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w procesie kształcenia
  • Załatwianie formalności związanych z organizacją studiów studenta oraz sprawami administracyjnymi związanymi z tokiem studiów
  • Pomoc studentowi/doktorantowi podczas zajęć np. sporządzanie notatek
   oraz korzystanie z biblioteki

  Wymagania

  • Zaangażowanie
  • Dyspozycyjność (czas pracy asystenta dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta z niepełnosprawnością)
  • Empatia
  • Mile widziane doświadczenie z osobami z niepełnosprawnością

  Oferujemy

  • Wsparcie pracowników Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów
   z Niepełnosprawnością
  • Wsparcie Uczelnianego Konsultanta ds. Wsparcia Psychologicznego
  • Szkolenia dla asystentów
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

  Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub kontakt z Zespołem ds. Obsługi Studentów
  i Doktorantów z Niepełnosprawnością tel.: +48 71 375 26 64

  Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne
  do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”