Strona używa plików cookies więcej

Aktualności

 • Wnioski do dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością przy ul. Kuźniczej 49/55 pokój 18 w godzinach 9:00 – 14:00.
  Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub telefoniczny: +48 71 375 26 64. Szczegóły znajdują się w zakładce: https://uni.wroc.pl/studenci-i-doktoranci-niepelnosprawni/dofinansowania-dla-studentow-i-doktorantow-niepelnosprawnych/
 • Poszukujemy asystentów dydaktycznych
  Jako asystent dydaktyczny będziesz odpowiedzialny za

  • Utrzymywanie kontaktu ze studentem/doktorantem z niepełnosprawnością
  • Wspieranie studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w procesie kształcenia
  • Załatwianie formalności związanych z organizacją studiów studenta oraz sprawami administracyjnymi związanymi z tokiem studiów
  • Pomoc studentowi/doktorantowi podczas zajęć np. sporządzanie notatek
   oraz korzystanie z biblioteki

  Wymagania

  • Zaangażowanie
  • Dyspozycyjność (czas pracy asystenta dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta lub doktoranta z niepełnosprawnością)
  • Empatia
  • Mile widziane doświadczenie z osobami z niepełnosprawnością

  Oferujemy

  • Wsparcie pracowników Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów
   z Niepełnosprawnością
  • Wsparcie Uczelnianego Konsultanta ds. Wsparcia Psychologicznego
  • Szkolenia dla asystentów
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

  Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub kontakt z Zespołem ds. Obsługi Studentów
  i Doktorantów z Niepełnosprawnością tel.: +48 71 375 26 64

  Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne
  do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

 • PROGRAM PFRON „ABSOLWENT”
  Program ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź będących studentami ostatniego roku.
  Udział w projektach jest bezpłatny.
  Rekrutację do projektów w ramach programu ABSOLWENT prowadzą m.in. :
  „Niepełnosprawni na etacie”
  więcej informacji na stronie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
  „Absolwent w Pracy”
  więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości