Strona używa plików cookies więcej

Dofinansowania dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Aby starać się o dofinansowanie, należy zapoznać się z następującymi dokumentami (do pobrania w załącznikach):

  • Regulamin przyznawania w uniwersytecie wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  • Wniosek o dofinansowanie
  • Karta czasu pracy dla asystenta, tłumacza języka migowego, lektora indywidualnego nauczania

Wnioski do dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmujemy od poniedziałku do piątku w biurze Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością przy ul. Kuźniczej 49/55 pokój 18 w godzinach 9:00 – 14:00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: niepelnosprawni@uwr.edu.pl lub telefoniczny: +48 71 375 26 64.