Strona używa plików cookies więcej

Dofinansowania dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Aby starać się o dofinansowanie, należy zapoznać się z następującymi dokumentami (do pobrania w załącznikach):

  • Regulamin przyznawania w uniwersytecie wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  • Wniosek o dofinansowanie
  • Karta czasu pracy dla asystenta, tłumacza języka migowego, lektora indywidualnego nauczania

Studenci i doktoranci niepełnosprawni zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie proszeni są o kontakt z biurem Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością niepelnosprawni@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 26 64.