Strona używa plików cookies więcej

Pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą otrzymać studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich oświadczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności, można otrzymać od ok. 270 do 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz dla doktorantów.

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.