Strona używa plików cookies więcej

Pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą otrzymać studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich oświadczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności, można otrzymać od ok. 270 do 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz dla doktorantów.