Strona używa plików cookies więcej

Pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późniejszymi zmianami).
W zależności od stopnia niepełnosprawności, można stypendium od 320,00 zł do 570,00 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz dla doktorantów.