Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka

Studenci i doktoranci z UWr otrzymali stypendia MNiSW

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Wśród laureatów znalazło się sześcioro studentów i czworo doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNISW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Laureaci otrzymują realne wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni.

Z Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzeni zostali:

Studenci:

Kaja Bilińska (fizyka)

Aleksandra Matczyńska (historia sztuki)

Mirosław Michał Sadowski (prawo)

Katarzyna Sidorczuk (biotechnologia)

Jacek Skorupski-Cymbaluk (psychologia)

Michał Stefańczyk (psychologia)

Doktoranci:

Agata Groyecka (nauki społeczne)

Maciej Lewicki (nauki fizyczne)

Michał Misiak (nauki społeczne)

Michał Naskręt (nauki fizyczne)

Serdecznie gratulujemy!

Dodane przez: Agata Sałamaj

2 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 21 Sty 2019