Strona używa plików cookies więcej

Studenci

Studenci! Startuje nabór wniosków o stypendia

Już 3 września rozpoczyna się nabór wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia socjalne na semestr zimowy. Rejestracja odbywa się w formie elektronicznej przez stronę www.usosweb.uni.wroc.pl, a po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w dziekanacie do 5 października.

W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – studenci zobowiązani są, przed zarejestrowaniem wniosku, złożyć w sekcji pomocy materialnej w  dziekanacie  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to studentów, którzy – w roku akademickim 2017/2018 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono ważne przynajmniej do października 2018 r.)

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po 5 października 2018 r., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów!).           

Przy dochowaniu przez studentów powyższych terminów – planuje się wypłacić stypendia pod koniec października br.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2017 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.050,00 zł.

Zasady przyznawania stypendiów i inne ważne informacje znajdują się tutaj.

Dodane przez: Agata Sałamaj

30 Sie 2018

ostatnia modyfikacja: 13 Wrz 2018