Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Studencki Nobel dla studenta UWr

Kacper Prokop, student II stopnia kierunku chemia medyczna na UWr, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Nasz student został laureatem w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka i znalazł się w gronie najlepszych 9 studentek i studentów - z całej Polski.

Kacper Prokop rozpoczął studia na UWr w 2016 r., początki jego kariery naukowej to rok 2018 r. Został członkiem zespołu materiałów luminescencyjnych, wziął udział w projekcie naukowym „Synteza i modelowanie właściwości optycznych luminoforów emitujących w bliskiej podczerwieni”, nagrodzonym w konkursie NCN, rozpoczął też praktyki naukowe we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ i Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii PORT.

Brał udział w projektach naukowych NCBiR oraz NCN: „LaserMark – Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów”, „Projektowanie i utrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów”, „Nowe obiecujące przezroczyste ceramiki optyczne oparte na wybranych aktywowanych jonami ziem rzadkich wolframianach i molibdenianach krystalizujących w układzie regularnym”, „Anodowe materiały na bazie dwuwymiarowych faz MXenes dla w pełni półprzewodnikowych baterii litowo-jonowych”. Brał udział także w wielu konferencjach (również zagranicznych) i angażował się w działalność popularyzatorską. W 2019 r. został finalistą „Złotego Medalu Chemii” za najlepszą pracę licencjacką, w 2021 r. otrzymał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!


Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach – zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Laureatów wyłania Krajowa Komisja Konkursowa złożona z 33 profesorów polskich uczelni wyższych. Komisja bierze pod uwagę udział w konkursach, działanie w ramach projektów badawczych, udział w konferencjach, publikacje itp. W tym roku do konkursu zgłosiło się 420 osób, wybrano 9 najlepszych osób w różnych kategoriach.

Dodane przez: Agata Kreska

25 maja 2021

ostatnia modyfikacja: 25 maja 2021