Strona używa plików cookies więcej

Stypendia dla doktorantów

Stypendia doktoranckie są przyznawane i wypłacane zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zwiększenia stypendiów doktoranckich przyznawane są i wypłacane zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Minimalną stawkę stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje:

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2015 roku z dnia 02.01.2015 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1 stycznia 2015 roku minimalna wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 złotych.