Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Nauka / Studenci / Wydarzenia

Studia podyplomowe pod patronatem NIK

Najwyższa Izba Kontroli objęła patronatem Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym wprowadzone do programu nauczania Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

30 maja 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyło się spotkanie, podczas którego zostało podpisanie porozumienie w sprawie Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Banaś – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marcin Kaliński – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu , Marzena Rajczewska – Dyrektor Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, Jerzy Chrobak – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym są adresowane m.in. do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych, biur obsługi rad gmin, powiatów, województw a także osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kontroli i nadzoru. Szczególnie cenne mogą być dla zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem pracy w jednostkach publicznych i prawnych zajmujących się kwestiami nadzoru i kontroli w samorządzie terytorialnym.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr znajduje się na stronie:  www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl.

Informacja na stronie NIK

Dodane przez: Agata Mitek

31 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 31 maja 2022