Strona używa plików cookies więcej

Zajęcia sportowe

Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Przesmyckiego 10, pok. B

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00
tel. +48 71 375 62 62
e-mail: ucwfis@uni.wroc.pl

Kierownik, ul. Przesmyckiego 10, pok. B1
dr Włodzimierz Reczko
tel./fax +48 71 375 62 66

Terminy konsultacji kierownictwa oraz pracowników UCWFiS umieszczane są na stronie USOS.

 
S
Sekcje sportowe
 
P
Plany zajęć dydaktycznych
 
R
Regulaminy